Analiza techniczna

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna może być wytłumaczona jako analiza zachowania się rynku. Analiza ta jest tworzona przy użyciu różnych wykresów, wskaźników i raportów, aby jak najlepiej nakreślić możliwe przyszłe zmiany cen badanych aktywów.

Analiza techniczna to w dużej mierze badanie historycznych zachowań cen aktywa. Analiza techniczna opiera się na 3 podstawowych założeniach: ceny zmieniają się w trendach, historia się powtarza, a stabilność aktywów jest odzwierciedlona w ich cenie.

  • Pierwsze założenie opiera się na przekonaniu, że w każdej chwili na rynku istnieją pewne okoliczności, które wywołują określony ruch ceny. Za pomocą analizy technicznej można określić, jakie są okoliczności, które prowadzą do różnych zmian cen.
  • Historia się powtarza oznacza, że określone trendy rynkowe już wystąpiły w przeszłości i są powtarzalne. Analitycy techniczni oceniają zachowania cen aktywa w przeszłości by oszacować jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych ruchów (wzrostów, spadków) w przyszłości.
  • Stabilność aktywa jest odzwierciedlona w jego cenie i wiąże się z założeniem, że istnieje wiele czynników, które wpływają na notowania aktywa. Ceny mogą zwyżkować lub zniżkować w zależności od podaży i popytu na dane aktywo. W przypadku analizy technicznej ważne są konsekwencje działania tych czynników.

Analitycy techniczni zakładają, że zmiany cen nie są przypadkowe i można je wykryć przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia. W takim typie analizy używanych jest wiele wskaźników technicznych, na przykład wskaźnik średniej kroczącej (MA), Zniesienia Fibonacciego i wskaźnik względnej siły (RSI).

Traderzy CFD, którzy używają analizę techniczną w swoich transakcjach, wykorzystują historyczne trendy rynkowe, aby pomóc przewidzieć nadchodzące ruchy aktywów. Wzorce cenowe pomagają im szacować przyszłe zmiany cen i zapewniają traderom informacje o możliwym trendzie wzrostowym/spadkowym na rynku danego aktywa, na czym można oprzeć odpowiednią strategię inwestycyjną.

Informacje o spółce: Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem 45A Kratinou Street, 2040 Strovolos, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 77,80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii. Firma nie oferuje i/lub nie promuje i/lub nie dystrybuuje CFD na Wirtualne Waluty (Kryptowaluty) dla mieszkańców UK.
Uznany za autoryzowany i regulowany przez Organ ds. Postępowania Finansowego (FCA). Charakter i zakres ochrony konsumentów może się różnić od tego, który dotyczy firm z siedzibą w UK. Szczegóły dotyczące systemu tymczasowych zezwoleń, który umożliwia firmom z siedzibą w EOG prowadzenie działalności w UK przez ograniczony czas przy jednoczesnym ubieganiu się o pełne zezwolenie, są dostępne na witrynie FCA.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się