Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121, Aglantzia, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 70.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Analiza techniczna

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna może być wytłumaczona jako analiza zachowania się rynku. Analiza ta jest tworzona przy użyciu różnych wykresów, wskaźników i raportów, aby jak najlepiej nakreślić możliwe przyszłe zmiany cen badanych aktywów.

Analiza techniczna to w dużej mierze badanie historycznych zachowań cen aktywa. Analiza techniczna opiera się na 3 podstawowych założeniach: ceny zmieniają się w trendach, historia się powtarza, a stabilność aktywów jest odzwierciedlona w ich cenie.

  • Pierwsze założenie opiera się na przekonaniu, że w każdej chwili na rynku istnieją pewne okoliczności, które wywołują określony ruch ceny. Za pomocą analizy technicznej można określić, jakie są okoliczności, które prowadzą do różnych zmian cen.
  • Historia się powtarza oznacza, że określone trendy rynkowe już wystąpiły w przeszłości i są powtarzalne. Analitycy techniczni oceniają zachowania cen aktywa w przeszłości by oszacować jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych ruchów (wzrostów, spadków) w przyszłości.
  • Stabilność aktywa jest odzwierciedlona w jego cenie i wiąże się z założeniem, że istnieje wiele czynników, które wpływają na notowania aktywa. Ceny mogą zwyżkować lub zniżkować w zależności od podaży i popytu na dane aktywo. W przypadku analizy technicznej ważne są konsekwencje działania tych czynników.

Analitycy techniczni zakładają, że zmiany cen nie są przypadkowe i można je wykryć przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia. W takim typie analizy używanych jest wiele wskaźników technicznych, na przykład wskaźnik średniej kroczącej (MA), Zniesienia Fibonacciego i wskaźnik względnej siły (RSI).

Traderzy CFD, którzy używają analizę techniczną w swoich transakcjach, wykorzystują historyczne trendy rynkowe, aby pomóc przewidzieć nadchodzące ruchy aktywów. Wzorce cenowe pomagają im szacować przyszłe zmiany cen i zapewniają traderom informacje o możliwym trendzie wzrostowym/spadkowym na rynku danego aktywa, na czym można oprzeć odpowiednią strategię inwestycyjną.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 70.14% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się