Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121, Aglantzia, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 70.14% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Co to są Indeksy?

W tym przypadku odnosimy się do indeksu giełdowego, który mierzy wyniki cenowe akcji grupy spółek na danej giełdzie. Na przykład: S&P 500 reprezentuje 500 dużych firm notowanych na giełdach w USA. Kiedy ceny akcji rosną lub spadają, poziom indeksu (S&P 500) odpowiednio zwyżkuje lub zniżkuje.

Istnieje ponad 5000 indeksów, które można znaleźć na rynkach finansowych. Niektóre z najpopularniejszych to: FTSE 100, DAX 30, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite oraz S&P 500. Nie istnieje jeden sposób budowy indeksu, jednak są one zazwyczaj dzielone według typu sektora lub kapitalizaji.

Indeksy są często stosowane do oceny kondycji całego rynku papierów wartościowych w danym kraju. Na przykład: wiele osób uważa indeks S&P 500 za jednej z najlepszych barometrów stanu amerykańskiej giełdy papierów wartościowych. Dodatkowo, indeksy mogą być postrzegane jako główne wskaźniki ogólnej kondycji gospodarki, pomagając traderom w analizie trendów rynkowych.

Co to jest handel CFD na indeksy?

Handel kontraktami CFD na Indeksy, podobnie jak handel innymi aktywami, opiera się na prognozie zmian cen aktywa bazowego w określonych ramach czasowych. Jeśli przewidujesz wzrost poziomu indeksu, decydujesz się na kupno odpowiedniego CFD. I vice versa, jeśli spadek, decydujesz się na sprzedaż. Na przykład: 25 ze spółek notowanych na S&P 500 zbankrutowało. Raporty i Twoje analizy sugerują, że może doprowadzić to do spadku indeksu S&P 500. Należy więc sprzedać CFD na ten indeks, by zarobić na prognozowanym spadku. Jeśli Twoja prognoza okaże się trafna, zanotujesz zysk. Jednak w przeciwnym wypadku, poniesiesz stratę.

Indeksy są przeliczane i równoważone okresowo, choć proces ten różni się w zależności od indeksu i zależy od wielkości i kapitalizacji spółek wchodzących w skład danego indeksu. Jest bardzo możliwe, że duże spółki osiągające lepsze wyniki mogą przeważyć nad nawet kilkoma mniejszymi spółkami z gorszymi wynikami, czego ostatecznym wynikiem byłby wzrost indeksu. Indeksy charakteryzują się szeroką ekspozycją na różnorodne spółki, co może pomóc w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

W PatronFX możesz handlować kontraktami CFD na indeksy z dowolnego miejsca, na Twoim tablecie, smartfonie lub komputerze stacjonarnym. Zobacz jakimi indeksami możesz handlować na naszej platformie.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 70.14% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się