Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121, Aglantzia, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Analiza fundamentalna

Co to jest analiza fundamentalna?

Traderzy CFD używający analizy fundamentalnej w swoich transakcjach, badają różne czynniki i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na cenę aktywów. Korzystając z różnych podstawowych narzędzi (np. kalendarzy ekonomicznych) i analizując dane ekonomiczne, analitycy fundamentalni poszukują wewnętrznej wartości aktywów. Dane, które się pozyskuje, mogą być różnorodne i dotyczyć np. wydarzeń globalnych, takich jak wojna, lub po prostu obejmować informacje o spółce – po ich zebraniu, trader może podjąć decyzję handlową wobec wybranego aktywa.

Techniki i narzędzia wykorzystywane podczas analizy fundamentalnej zostały podzielone na dwa rodzaje; analiza “oddolna” zaczyna się od konkretnego aktywa, a następnie jest rozszerzana na więcej czynników, które mogą mieć wpływ na cenę. Analiza “odgórna” zaczyna się zaś od szerszej perspektywy, rynku jako całości, a następnie zawęża się. Dla analityków fundamentalnych kluczowe jest śledzenie najnowszych wiadomości z całego świata, nie tylko finansowych, by jak najlepiej zrozumieć zebrane informacje w szerszym kontekście.

3 główne czynniki brane pod uwagę w analizie fundamentalnej:

  • Publikacje danych makro, takich jak stopa bezrobocia i stopy procentowe, może odegrać dużą rolę w wahaniach cen aktywów.
  • Czynniki atmosferyczne i naturalne mogą mieć istotny wpływ na podaż i popyt na określone aktywa, prowadząc do wzrostu lub spadku ceny.
  • Polityka i wydarzenia polityczne mogą mieć znaczący wpływ na cenę niektórych aktywów.

Inwestorzy mogą korzystać z analizy fundamentalnej w celu zebrania niezbędnych informacji potrzebnych do stworzenia świadomej strategii inwestycyjnej. Taki rodzaj analizy może także pomóc w prognozowaniu trendów cenowych w dłuższej perspektywie.

Na przykład, jeśli używasz analizy fundamentalnej, aby przyjrzeć się konkretnej spółce, musisz uwzględnić takie czynniki, jak fuzje i przejęcia, wiadomości o firmie i raporty finansowe. Dodatkowo, podczas budowania strategii musisz ocenić wpływ wydarzeń naturalnych i głównych zdarzeń atmosferycznych, w tym ekstremalnych upałów lub mrozów, geopolityki, kondycji globalnej gospodarki i zmian stóp procentowych.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 68.40% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się