Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121, Aglantzia, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 69.44% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Co to towary?

Ogólnie rzecz biorąc, towary są naturalnie występującym lub uprawianym w rolnictwie materiałem, który może być kupowany i sprzedawany. Z uwagi na fakt, że towary tego samego typu i klasy nie różnią się znacznie między różnymi producentami, są one wymienne i wyceniane podobnie lub jednakowo.

Wyróżnia się 4 kategorie towarów: rolne, energetyczne, zwierzęce i metalowe. Niektóre towary cechują się wewnętrzną wartością z uwagi na ich rzadkie występowanie lub trudność w wydobyciu (lub jedno i drugie). Do takich towarów należą metale szlachetne: złoto, platynę i srebro.

Przykłady różnych towarów według kategorii:

  • Rolne: cukier, miód, ziarna kawy, kukurydza, pszenica, syrop klonowy itp.
  • Energetyczne: produkty benzynowe, takie jak ropa naftowa i gaz.
  • Metale: złoto, platyna, miedź, srebro.
  • Zwierzęta: boczek wieprzowy, żywe bydło, jak również inne towary mięsne.

Dwa inne terminy, które możesz spotkać podczas handlu towarami, to Twarde i Miękkie towary. Do towarów twardych należą głównie towary, które można wydobyć (tj.: benzyna, złoto, ropa naftowa). Towary miękkie są zaś pochodzenia zwierzęcego lub rolniczego (tj.: żywe bydło, pszenica, ziarna kawy).

Istnieje szerokie spektrum czynników, które mogą wpływać na cenę każdego towaru. Ceny mogą być na przykład wynikiem warunków atmosferycznych, wojny lub zmian wartości dolara amerykańskiego. Jednym z kluczowych czynników, jeśli nie najbardziej wpływowym, jest zmiana podaży i popytu danego towaru. Na przykład: Złoto jest obecnie aktywem, którego cena jest wysoka. Wynika to w tej chwili z zapotrzebowania na złoto i trudności z jego wydobyciem, a także z niedoboru tego metalu w skali globalnej.

Gdybyśmy żyli w świecie, w którym złoto padałoby z nieba, byłoby ono znacznie tańsze, ponieważ podaż byłaby znacznie wyższa niż popyt.

PatronFX umożliwia handel w oparciu o zmiany cen towarów w ramach kontraktów CFD. Podczas takiego rodzaju handlu, bazującego na finansowym instrumencie pochodnym, trader nie nabywa aktywa bazowego, jedynie spekuluje w oparciu o przyszłe zmiany cen. Zobacz jakimi CFD na towary możesz handlować.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 69.44% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się