Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121, Aglantzia, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 84.94% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Informacja o Marża

Required Margin

Required Margin is calculated based on the leverage used and is the amount of equity needed to open and maintain a position.
Formula: Margin = (Contract Size * Lot Size * Open Price) / Leverage1.

Assuming that your trading account has a leverage ratio of 1:30 and you wish to buy 1 Lot (fixed at 100,000) of AUD/USD, leverage gives you the ability to pay 1/30 of the actual invested amount (this will be the margin used for this single position).
1 Lot AUD/USD = 100,000 AUD against USD.
If the AUD/USD opening price is 0.659, Margin = (100,000 * 1 * 0.659) / 30 = 2,196.67 USD.

1Based on the above formula, margin is calculated in Quote CCY for Forex Pairs.

Free Margin

The free margin appears at the bottom of the platform and represents the difference between the trading account’s equity and the open positions used margin.
Free margin = Equity – Used Margin

Margin Level

A percentage value based on the amount of usable margin and equity. If the margin level is less than 100% PatronFX may freeze opening new orders. If the margin level is lower than the margin call level (at 70% fore retail and 100% for professional clients) the trader is advised to deposit more funds. PatronFX may automatically close open orders and prevent further trading when the margin level falls below the stop out level.
Formula: Margin Level = (Equity/Used Margin) * 100
Margin call occurs when the trader’s equity as a percentage falls below the margin requirement.
It should be noted that PatronFX does not bear an obligation to provide a Margin Call to any trader. Nevertheless, traders are advised to maintain a margin level above 100%.
Stop Out level is 50% for retail and 20% for professional clients of the Margin Level. When the Stop Out level is reached, the system will start closing your positions automatically, without prior notice.

Example 1

A client deposits 50,000 USD with leverage to 1:30. The trader may open positions of up to (50,000 * 30) = 1,500,000 USD (on major Forex pairs).
Assume stop out is at 50%.
The client opens a BUY position of 5 LOT AUD/USD at 0.659.
Volume of the particular position will be (500,000 AUD * 0.659) = 329,500 USD.
Assuming the Floating PL the moment the client opens the position is -500 USD.
Used margin will be (329,500 / 30) = 10,983.33 USD.
Free Margin will be (49,500 – 10,983.33) = 38,516.67 USD
Margin Level will be [(49,500 / 10,983.33) * 100] = 450.68%

Profit-making Scenario:

If the AUD/USD rate rises to 0.681, the trader will make a gain of [(0.681 – 0.659) * 5 * 100,000] = 11,000 USD.
Free Margin will rise to (61,000 – 10,983.33) = 50,016.67 assuming the position was not closed yet.
Margin level will rise to [(61,000 / 10,983.33) * 100] = 555.39%

Loss Making Scenario:

If the AUD/USD rate falls to 0.579, the trader will make a loss of [(0.579 – 0.659) * 5 * 100,000] = -40,000 USD.
Free Margin will fall to (10,000 – 10,983.33) = -983.33 assuming the position was not closed yet.
Margin level will fall to [(10,000 / 10,983.33) * 100] = 91.05%
Since the margin level is below 100%, trader could not open new positions.

If the AUD/USD continues to fall and reaches 0.567, the trader will make a loss of [(0.567 – 0.659) * 5 * 100,000] = -46,000 USD.
Margin Level will fall to [(4,000 / 10,983.33) * 100] = 36.42%. Since the Margin Level is now below the stop out level of 50%, the trade will automatically be closed by the system.

ACCOUNT TYPES MARGIN CALL LEVEL STOP OUT LEVEL
All retail account types 70% 50%
Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 84.94% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się