RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) 679/2016 zastępuje Dyrektywę o Ochronie Danych z 1995 r. (95/46/WE) i ma na celu ochronę osób w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych i w odniesieniu do wolnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to harmonizuje prawa ochrony danych w Europie i dotyczy eksportu danych osobowych poza UE w celu ochrony prywatności danych wszystkich obywateli UE oraz zmienia sposoby, w jakie organizacje podchodzą do prywatności danych.

W PatronFX dokładamy starań, by przestrzegać wszystkich praw i praw ochrony danych UE i tym samym działamy zgodnie z RODO.

Na mocy RODO, Klienci UE mają prawo do następujących czynności w odniesieniu do swoich danych osobowych:
 • prawo dostępu
 • prawo do usunięcia
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu

Do jakich informacji użytkownik ma dostęp na mocy RODO?

Prawo dostępu

 • Na mocy RODO klienci mają prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • potwierdzenia przetwarzania swoich danych
 • otrzymania informacji o celu przetwarzania
 • otrzymania informacji o kategoriach właściwych danych osobowych
 • otrzymania informacji o odbiorcach danych osobowych
 • otrzymania informacji o okresie przechowywania danych lub o kryteriach, które określają okres przechowywania
 • składania zażaleń do organu nadzorczego
 • otrzymania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
 • Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego/prawo do informacji na temat zabezpieczeń dotyczących przesyłu

Należy pamiętać, że klienci mogą wnioskować o te informacje u dołu strony. Aby zobaczyć, jakie informacje są gromadzone, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Prawo do usunięcia

Na mocy artykułu 17 RODO, klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. To prawo znane jest również jako „prawo do bycia zapomnianym”. Jednakże, zgodnie z polityką naszej spółki, automatycznie usuwamy takie informacje po minimalnym wymaganym przez prawo okresie, nie ma więc potrzeby indywidualnego wnioskowania o usunięcie.

Prawo do przenoszenia danych

 Na mocy tego prawa klienci mogą uzyskać swoje dane osobowe w ramach różnych usług i ponownie je wykorzystać, kopiując je i przenosząc dane z jednego bezpiecznego środowiska do innego. Prawo to również ma pewne ograniczenia i może zostać zastosowane, jeżeli spełnione zostaną pewne zasady.

Prawo do sprostowania

RODO pozwala osobom na poprawienie niewłaściwych danych osobowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, chociaż zależy to od celu przetwarzania.

*Należy pamiętać, że klienci mogą wnioskować o te informacje u dołu strony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu

Osoby mają prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych lub do sprzeciwu względem przetwarzania w oparciu o swoją sytuację w dowolnej chwili w trakcie przetwarzania swoich danych osobowych. Nie jest to prawo bezwzględne i ma ono zastosowanie tylko w określonych sytuacjach.

*Ważne: Gdy przetwarzanie jest ograniczone, spółka ma prawo przechowywać dane osobowe klientów, ale nie może ich wykorzystywać.

Co chcesz zrobić?

Dziękujemy! Niebawem się z tobą skontaktujemy.

Przejdź do Platformy handlowej

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z działem wsparcia.