Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.patronfx.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited jest zarejestrowany pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor, 2121, Aglantzia, Nikozja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „PatronFX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 84.94% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. PatronFX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Informacje i Obliczenia Związane z Rolowaniem Towarów i Indeksów

Gdy kontrakt futures zbliża się do daty wygaśnięcia, PatronFX przeprowadzi rolowanie (rollover) wszystkich otwartych pozycji do kolejnego kontraktu w momencie określonym w sekcji “Daty Rolowania CFD” na naszej witrynie internetowej. Dodatkowo, przed rolowaniem kontraktu klienci otrzymają e-maila, w którym zostaną o tym odpowiednio powiadomieni. Daty rolowania są różne dla każdego rodzaju kontraktu będącego przedmiotem handlu i różnią się czasem trwania. Klienci z otwartymi pozycjami, którzy nie chcą, aby zostały one przeniesione na kolejny kontrakt, powinni zamknąć swoje pozycje przed terminem rolowania (terminy te zostaną udostępnione klientom).

Klienci poniosą takie same opłaty jak za zamknięcie starego i ręczne otwarcie nowego kontraktu. Opłata obejmuje spread towarzyszący zamknięciu starego kontraktu i otwarciu nowego kontraktu plus koszt odsetek overnight (są to swapy za długie i krótkie pozycje, wskazane w specyfikacji aktywów).

W większości przypadków cena (ceny bid/ask) nowego kontraktu będzie inna niż w przypadku starego kontraktu. Dlatego firma podejmuje niezbędne środki, aby klient nie był obciążany różnicą cen w przypadku swojej nowej pozycji. W związku z tym korekta związana z rolowaniem nastąpi automatycznie na rachunku klienta, aby zapewnić, że zarówno klient, jak i firma nie skorzystają z rolowania ani nie znajdą się z tego powodu w niekorzystnej sytuacji.

W celu obliczenia kwoty korekty z tytułu rolowania, cena starego i nowego kontraktu zostanie zastosowana dokładnie w tym samym czasie przed wygaśnięciem kontraktu. W związku z tym zostanie uwzględniona różnica w cenie między kontraktami oraz spread. Uzyskana w ten sposób kwota rolowania zostanie następnie obciążona lub zaksięgowana na rachunku klienta jako korekta związana z rolowaniem. Obliczenie przedstawia się następująco:

Pozycja kupna:

(Wolumen1*- (Cena bid (nowy kontrakt)– Cena bid (stary kontrakt))) + (Wolumen * -Spread) * Stawka Konw.2

Pozycja sprzedaży:

(Wolumen * (Cena ask (nowy kontrakt))–Cena ask (stary kontrakt))) + (Wolumen* -Spread) * Stawka Konw.
Ogólna zasada brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy kwota zostanie obciążona, czy też zapisana na dobro rachunku, została przedstawiona poniżej:
Jeśli (cena nowego kontraktu < cena starego kontraktu) obciążenie dla krótkiej, zapisanie dla długiej
Jeśli (cena nowego kontraktu > cena starego kontraktu) obciążenie dla długiej, zapisanie dla krótkiej
1 Wolumen = Loty * Rozmiar Kontraktu
2 Wszystkie korekty z tytułu rolowania są obliczane w walucie, w której denominowany jest Instrument. Jeżeli rachunek jest prowadzony w innej walucie, system automatycznie przeliczy ją na walutę rachunku przy użyciu kursu rynkowego obowiązującego w danym momencie.

Przykład 1

Klient z rachunkiem denominowanym w GBP posiada pozycję kupna 10 kontraktów na indeks DAX (waluta Instrumentu: EUR). W momencie rolowania, ceny DAX przedstawiają się następująco:
Bid (istniejący kontrakt) = 12 228,00, Ask (istniejący kontrakt) = 12 231,00
Bid (nowy kontrakt) = 12 232,00, Ask (nowy kontrakt) = 12 236,00
W powyższym przypadku zastosowana jest następująca formuła:
(Wolumen *- (Cena Bid (nowy kontrakt)– Cena Bid (Stary kontrakt))) + (Wolumen * -Spread) * Stawka Konw.
(10 *- (12 232 – 12 228) + (10 * (12 232 – 12 236))) * 0,9 = -71,50 £
W rezultacie, klient dalej posiada tę samą długą pozycję 10 kontraktów na DAX, a jego rachunek zostanie obciążony kwotą 71,50 £.

Przykład 2

Klient z rachunkiem denominowanym w GBP posiada pozycję sprzedaży 1000 baryłek ropy typu “light sweet crude” (waluta Instrumentu: USD). W momencie rolowania, ceny CL przedstawiają się następująco:
Bid (istniejący kontrakt) = 61.74, Ask (istniejący kontrakt) = 61,87
Bid (nowy kontrakt) = 61,95, Ask (nowy kontrakt) = 62,15
W powyższym przypadku zastosowana jest następująca formuła:
(Wolumen * (Cena ask (nowy kontrakt))– Cena ask (stary kontrakt))) + (Wolumen * -Spread) * Stawka Konw.
(1 000 * (62,15 – 61,87) + 1 000 * (61,95 – 62,15)) * 0,78 = 62,40 £
W rezultacie, klient dalej posiada tę samą krótką pozycję 1000 baryłek CL, a na poczet jego rachunku zostanie zapisana kwota 62,40 £.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 84.94% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się