Begrippenlijst voor handelaars

Maak kennis met veelgebruikte termen bij de handel in bij PatronFX beschikbare forex/CFD’s.

Activa
Een valuta, aandeel, obligatie, grondstof of andere onderliggende activa waar met CFD’s in gehandeld kan worden.

Basis
Het verschil tussen de koers van een activa en die van het futurecontract van die activa.

Basisvaluta
De basisvaluta is de munteenheid die vooraan staat in valutaparen als EURUSD. In dit geval is dat EUR of de euro. De waarde van de basisvaluta is gelijk aan de waarde van het paar en weerspiegelt de waarde van de basisvaluta in verhouding tot de prijsvaluta, in dit geval USD of Amerikaanse dollar.

Bearish/à la baisse
Sentiment dat de koersen op de markt of de koers van de activa zal dalen.

Bied-laatspread
Het verschil tussen de biedprijs (de verkoopprijs van een activa) en de laatprijs (de koopprijs).

Bullish/à la hausse
Sentiment dat de koersen op de markt of de koers van de activa zal stijgen.

CFD’s
CFD is een afkorting van Contract for Difference. Dit zijn financiële instrumenten waarmee handelaars kunnen speculeren over de waarde van een soort activa (grondstoffen, aandelen, obligaties, etc.) zonder de onderliggende activa zelf te bezitten.

 Commissie
De kosten die handelaars aan hun broker betalen voor het uitvoeren van een order.

Cryptovaluta’s
Digitale tokens die door middel van blockchain-technologie worden aangemaakt, waarde bevatten en voor online transacties gebruikt kunnen worden.

Doorrollen
Als de duur van een open positie in een contract dat op het punt staat te vervallen, wordt verlengd door deze positie door te rollen naar de volgende contractperiode. Het doorrollen kan met kosten gepaard gaan als een van de contracten wordt gesloten en er verliezen/winsten worden gerealiseerd voordat de nieuwe positie wordt geopend.

Economische indicator
Een rapport of aankondiging van een overheid of opinieonderzoeksbureau met informatie over een bepaalde economie of de financiële gezondheid. Algemene economische indicatoren zijn rapporten over werkloosheid, rentevoeten, het bbp en andere cijfers over economische prestaties.

Expiratie
Expiratie is wanneer een contract de koper zijn of haar recht niet meer aanbiedt om de onderliggende activa te kopen.

Futures
Een contract om op een bepaald tijdstip in de toekomst een bepaald bedrag te ruilen tegen een activa.

GMT
Greenwich Mean Time is een tijdzone in een stadsdeel van Londen die geen zomertijd kent. Als het gaat om de openingstijden van de markten wordt meestal deze tijdzone aangehouden.

Grafieken
Een weergave van numerieke gegevens over een bepaalde periode. In de financiële wereld kunnen grafieken laten zien hoe de koers van een activa na verloop van tijd schommelt.

Grondstoffen
Een materiaal afkomstig uit de aarde of iets wat van nature op de aarde groeit, en vervolgens in handelswaar wordt omgezet of gestandaardiseerd in deelbare, verhandelbare eenheden. Grondstoffen beschikken over een intrinsieke waarde voor productie en andere toepassingen. Populaire grondstoffen zijn olie, vee, tarwe en goud.

Hedging
Een positie die geopend is om het risico van een andere open positie te verkleinen, meestal in de tegengestelde beweging.

Intrinsieke waarde
De werkelijke onderliggende waarde van een activa die niet noodzakelijk overeenkomt met de huidige koers.

Koper
Een handelaar met een long positie in een financieel instrument.

Liquidatie
De gebeurtenis waarbij een positie van een handelaar wordt afgewikkeld, hetzij door de handelaar zelf, hetzij een margin call.

Long
Als een handelaar long gaat, betekent dit dat hij of zij verwacht dat de koers van een activa zal stijgen en wordt deze verwachting door de geopende positie ondersteund.

Lopende order
Een lopende order is een positie die nog niet is uitgevoerd. Of het nu om een limietorder of stoporder gaat, de positie wordt alleen uitgevoerd als het financiële instrument een bepaalde koers bereikt en een koper of kopers heeft gevonden.

Margin
Als een broker geld leent aan een handelaar zodat diegene een hefboom kan gebruiken om een groter handelskapitaal te kunnen gebruiken dan hun rekeningsaldo op dat moment toelaat. Handelaars gebruiken dit meestal om posities te openen die vele malen groter zijn, waarbij ze zich blootstellen aan een grotere kans op rendement, maar ook op verliezen.

Offset
Een positie openen die met dezelfde omvang als een andere open positie, maar dan in de tegengestelde richting, zodat de activa in beide richtingen noch voor winst noch voor verlies zorgt.

Omzet
Omzet is een ander woord voor handelsvolume. Het gaat om het handelsvolume van een activa, een individuele handelaar of een gehele markt.

Onderwater
Als een open positie een negatieve intrinsieke waarde heeft en dit, zodra deze positie gesloten wordt, de handelaar verliezen zal opleveren.

Rekeningsaldo
Het saldo op uw rekening is de totale waarde van het gehele handelskapitaal na verrekening van gerealiseerde winsten en verliezen.

Rekeningvermogen
Het vermogen op uw rekening is de totale waarde van uw rekening na verrekening van niet-gerealiseerde winsten en verliezen.

Short
Een handelaar verwacht dat de koers van een activa zal dalen en heeft posities geopend die met deze verwachting overeenkomen.

Swap
Swapkosten worden in rekening gebracht als u een positie nabeurs openhoudt.

Tegenvaluta
Bij vreemde valutaparen zoals USDCNY is de tegenvaluta de munteenheid die achteraan staat. In dit voorbeeld is dat CNY of Chinese yuan.

Trend
Een trend is een aanhoudende marktsituatie die iets over de markt zelf zegt. Aan koerstrends kunnen handelaars bijvoorbeeld zien hoe de koers van een activa zich gedurende een bepaalde periode gedraagt.

Valutapaar
In forex is een valutapaar iets waarbij de ene valuta voor de andere wordt geruild. Het valutapaar wordt gedefinieerd door de waarde van de basisvaluta in verhouding tot de prijsvaluta.

Verkoper
Een handelaar die een short positie inneemt in een financieel instrument.

Volume
Volume kan verwijzen naar een rekening van een individuele handelaar of de gehele markt voor een activa. Het totaalbedrag in dollar dat in de opgegeven periode in de activa is geïnvesteerd.

Bedrijfsinformatie: Deze website (www.patronfx.com/eu) wordt beheerd door Forex TB Limited, een Cypriotische beleggingsmaatschappij (CIF), dat een vergunning heeft van en gereguleerd wordt door de Cyprus Securities and Exchange Commission onder CIF-licentienummer 272/15. Forex TB Limited is geregistreerd bij 45A Kratinou Street, 2040 Strovolos, Nicosia, Cyprus.

 

Forex TB Limited bezit en exploiteert het merk “PatronFX”.

 

Risicowaarschuwing: CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 80,58% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u weet hoe CFD’s in hun werk gaan en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Voordat u besluit te gaan handelen, dient u uw investeringsdoeleinden, ervaringsniveau en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. Stort nooit meer dan u bereid bent te verliezen. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrekking hebben op het beoogde product volledig begrijpt en win, indien nodig, onafhankelijk advies in. PatronFX geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot het aankopen, vasthouden of verkopen van een financieel product. Forex TB Limited is geen financieel adviseur en alle diensten worden geleverd op louter uitvoerende basis. Lees onze Risicokennisgeving.

 

Regionale beperkingen: Forex TB Limited biedt diensten aan binnen de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van België) en Zwitserland.

 

Forex TB Limited geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot verwerven, aanhouden of overdragen van financiële producten. Forex TB Limited is geen financieel adviseur en alle diensten worden uitsluitend op basis van uitvoering verstrekt.

% voltooid

Betaalmethoden
Voordat u een storting kunt doen, dient u uw rekening te verifiëren.
Uw bestand is afgewezen. Neem contact op met de klantenservice.
Ik snap het

Een storting op uw account doen

Deze sectie is uitsluitend voor klanten, u kunt zich aanmelden of registreren